Regulamin

Data publikacji: 01.01.2015

Definicje:

 1. a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie http://www.taniwypad.pl
 2. b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 rok życia bądź też posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 3. c) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.
 4. d) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem http://www.taniwypad.pl/regulamin
 5. e) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną, w tym:

– dostęp do artykułów zamieszczonych w serwisie.

– możliwość zapoznania się z wyszukanymi przez Usługodawcę ofertami najtańszych przejazdów, przelotów oraz miejsc hotelowych w wybranych miastach.

– możliwość publikacji komentarzy oraz ich odczytania.

– możliwość skorzystania z newslettera.

 1. f) Artykuł – informacje zawarte na poszczególnych podstronach serwisu, które zostały zamieszczone przez usługodawcę.
 2. g) Materiał – informacje zawarte na poszczególnych podstronach serwisu, które zostały zamieszczone przez użytkownika.
 3. h) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

 

Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest bezpłatny
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji
 3. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, który jest dostępny pod adresem http://www.taniwypad.pl/regulamin oraz polityki prywatności.

4.Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:

-Połączenie z Internetem

-Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”

5.Zakazanym jest dostarczanie przez użytkowników materiałów o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów (w szczególności w formie komentarzy), które mogą być bezprawne (np.: naruszały autorskie prawa majątkowe, naruszały prawa osób trzecich, naruszały prawa związane z ochroną prawa własności przemysłowej, byłyby obraźliwe lub stanowiły groźbę) a także sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego(np.: umieszczanie w komentarzach reklamy i wiadomości niezwiązanych z głównym wątkiem, linków do wirusów).

 1. Artykuły zamieszczane w serwisie, są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich majątkowe prawa autorskie należą do usługodawcy. Jeśli chcesz z nich skorzystać, skontaktuj się z usługodawcą.
 2. W razie sporów, które wynikną na tle stosunków prywatnoprawnych pomiędzy usługodawcą i użytkownikiem stosuję się polskie prawo materialne. W szczególności:

– Kodeks Cywilny (Dz.U. 1963 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

– Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami)

– Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

 

Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Zawarcie umowy i jej rozwiązanie

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa ani też podanie jakichkolwiek danych osobowych.
 3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym czasie.

 

Treść serwisu

 1. Serwis pełni funkcję informacyjną na temat tanich przejazdów. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku chęci skorzystania z oferty przewoźnika odsyłamy do jego strony internetowej.
 2. Usługodawca nie jest stroną w umowie przewozu, rolę tę pełnią linię lotnicze lub inni przewoźnicy.
 3. Z racji upływu czasu oraz zmiany sytuacji rynkowej, nie gwarantujemy, iż informacje prezentowane w naszym serwisie będą ciągle aktualne. Z tego też powodu, zawsze przed zawarciem umowy z przewoźnikiem należy dokładnie przeczytać warunki umowy oraz jego regulamin.

 

Komentarze

1.W celu zamieszczenia komentarzy pod artykułem, stanowiących prywatną opinię na temat zamieszczanych w nim informacji wymagane jest podanie adresu e-mail oraz podpisu użytkownika. 2. Adres e-mail nie będzie publikowany, służy on wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem w zakresie związanym z publikowanym komentarzem.

 1. Materiały o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z naszym regulaminem, zamieszczane w komentarzach będą usuwane przez moderację.

 

Reklamacja

 1. Reklamację z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną można składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] . Są one rozpatrywane w terminie do 7 dni.
 2. Rozstrzygnięcie sporów pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą nastąpi przed sądem właściwym rzeczowo dla miejsca zamieszkania usługodawcy.

 

Polityka prywatności

 

 1. Usługodawca określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
 2. Administratorem danych jest usługodawca. Usługodawca przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ustawach.
 3. Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
 4. Dane osobowe, które są przetwarzane to:

– E-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas pisania komentarzy lub zapisania się do newslettera.

– Numer IP, o ile, w danej sytuacji stanowi dane osobowe

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– niezbędnych do świadczenia usług przez usługodawcę

– marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych

– reklamy innych usług, o ile użytkownik wyraził na to zgodę

 

 1. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania. W szczególności do:

– uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

– wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

 1. Pozostałe uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały wymienione w artykule 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
 3. Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były:

– przetwarzane zgodnie z prawem

– niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, niż określone w punkcie piątym

– przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

– zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

 

Ciasteczka

 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka do dostarczenia bardziej dopasowanych reklam. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ostatnio przeglądane przez Ciebie strony partnerów programu Google AdSense. Na tej podstawie w ramach współpracy z Google AdSense możemy wyświetlić reklamy, które mogą Cię zainteresować. Za dobór odpowiednich treści odpowiada Google. Ponadto, wykorzystujemy te dane do celów statystycznych. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie tych danych, możesz w ustawieniach przeglądarki zablokować przesyłanie ciasteczek.

 

Newseletter

 1. W serwisie prowadzony jest newseletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych artykułów. W tym celu należy podać swój adres e-mail. Poprzez jego podanie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zamówionej informacji handlowe.
 2. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę.